Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Έβρεχε δίχως λόγο», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 1