Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Το φως σβήνει», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 5-6