Είστε εδώ

Παπαδιαμαντικά Τετράδια

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος [Το α' φύλλο της μετάφρασης Αι Ελληνικαί αποικίαι εν Αγγλία] 4 60 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Βλαχογιάννης Γιάννης Από όσα αναγινώσκω. Οι Έλληνες εν Αγγλία 4 61-63 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Λύση απορημάτων. Παρατηρήσεις σε μια παπαδιαμαντική μετάφραση 4 64-69 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Farrar Frederic William [Απόσπασμα από τον Βίο του Χριστού] 4 70 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Παπατσώνης Τάκης Κ. Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Το μνήμα του Παπαδιαμάντη (Εκλογή Β΄, 1962) 4 71 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Παπατσώνης Τάκης Κ. Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Φανέρωση του Άθωνα από τη Σκιάθο (Εκλογή Β΄, 1962) 4 72 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Παπατσώνης Τάκης Κ. Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Ρεμβασμός Δεκαπενταυγούστου (Εκλογή Β΄, 1962) 4 73-74 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Πασβάντης Κώστας Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Χριστουγεννιάτικη ιστορία (Η πόλη φεύγει, 1991) 4 75 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Πασβάντης Κώστας Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Ζ (Κοντάκια, 1983) 4 76-77 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Πάσχος Παντελής Β. Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Στα ψηλώματα (Παπαδιαμάντης, 1991) 4 77 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Πάσχος Παντελής Β. Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Λαμπάδα 4 78 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Πάσχος Παντελής Β. Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Η Συνάντηση (Παπαδιαμάντης, 1991) 4 78-79 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Πάσχος Παντελής Β. Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Εαρινό αηδόνι (Παπαδιαμάντης, 1991) 4 79-80 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Πιλλάς Αντώνης Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (Ρωγμές, 1989) 4 80-81 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Πλακωτάρη Αλεξάνδρα Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Παπαδιαμάντης 4 81 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Πορφύρας Λάμπρος Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Δέηση για την ψυχή του Παπαδιαμάντη (Σκιές, 1920) 4 82 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Γούτας Παναγιώτης Αφηγηματικά. Προς οικίαν Αλεξ. Παπαδιαμάντη 4 83 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια (ανυπόγραφο) Παλαιά κείμενα. [Ο Παπαδιαμάντης] 4 84-85 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Grand Sarah Μεταφράσεις. [Ισραφίλ! Ισραφίλ!] (από το μυθιστόρημα Οι δίδυμοι του ουρανού) 4 86-90 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Caine Hall Μεταφράσεις. Ένα κεφάλαιο από τον Μαξιώτη. ΙΒ΄ 4 91-95 1998