Είστε εδώ

Πασβάντης Κώστας, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Ζ (Κοντάκια, 1983)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 76-77