Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Παλαιά κείμενα. [Ο Παπαδιαμάντης]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 84-85