Είστε εδώ

Πορφύρας Λάμπρος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Δέηση για την ψυχή του Παπαδιαμάντη (Σκιές, 1920)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 82