Είστε εδώ

Caine Hall, «Μεταφράσεις. Ένα κεφάλαιο από τον Μαξιώτη. ΙΒ΄», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 91-95