Είστε εδώ

Πάσχος Παντελής Β., «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Λαμπάδα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 78