Είστε εδώ

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ.

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Το Τραμ Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Παραμυθία παρά θιν' αλός (απόσπασμα από τον Περίπλουν) 8 27-31 1989
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Μελετήματα και δοκίμια. Καθώς ο Αδάμ του Μίλτωνος… Μεταφραστικά στον Παπαδιαμάντη 1 51-60 1992
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Αφηγηματικά. Η πλατεία πύλη 1 69-79 1992
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Μικρά Παπαδιαμαντικά. Παπαδιαμαντικά του Ιστορικού Λεξικού 1 115-116 1992
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Μικρά Παπαδιαμαντικά. Εράνισμα από την Ακρόπολιν 1 116-118 1992
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Μικρά Παπαδιαμαντικά. Εκεί και όχι ενθέως (Παπαδιαμάντης 5.40.15) 1 118-119 1992
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Μικρά Παπαδιαμαντικά. Μια άφαντη μεταγλώττιση του Παπαδιαμάντη από τον Φώτη Κόντογλου 1 119-220 1992
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Μικρά Παπαδιαμαντικά. Εν ορχηστΡικώ θορύβω 1 120-121 1992
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Μικρά Παπαδιαμαντικά. Απόλωλεν ανδρός αρετά – Πάει κουνίζοντας… Ανεύρεση δύο πηγών 1 121-122 1992
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. †Ι.Τ. Παμπούκης 1 123 1992
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Παπαδιαμαντικές εκδόσεις 1 124 1992
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Μια μετάφραση του Παπαδιαμάντη 1 124 1992
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Μωραϊτιδικά 1 124-125 1992
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Παπαδιαμαντική βιβλιογραφία 1 126 1992
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Παπαδιαμαντικές εκδόσεις (β') 1 126-127 1992
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πλοηγός. Τα Παλαιά Κείμενα 1 135 1992
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πλοηγός. Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη 1 135-136 1992
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Βαγγέλη Σκουβαρά, Διορθωτικά στους Αλ. Παπαδιαμάντη και Αλ. Μωραϊτίδη, Εκδοτικός οίκος Αστήρ, Αθήναι 1982, σσ. 60 1 143-145 1992
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Αλεξ. Παπαδιαμάντη, Τα ποιήματα, Χώρος ποίησης Σικυώνιος, Αθήνα 1989, σσ. 70 1 145 1992
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Τα Ρόδιν' ακρογιάλια και άλλα διηγήματα, (σειρά) Σύγχρονη κλασική βιβλιοθήκη, Εξάντας, Αθήνα 1990, σσ. 338, δεμένο 1 146 1992