Είστε εδώ

Πιλλάς Αντώνης, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (Ρωγμές, 1989)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 80-81