Είστε εδώ

Παπαδιαμαντικά Τετράδια

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τατάκης Βασίλειος Ν. Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Πολύπτυχο αλλά και ενιαίο 3 185 1995
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Mackridge Peter Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ειρωνεύεται τον εαυτό του 3 185 1995
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Ζερβός Γιάννης Κλ. Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ο Θεός να μου γίνει ίλεως 3 186 1995
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τωμαδάκης Νικόλαος Β. Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ψυχή πολυπαθής και συμπαθής 3 186 1995
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Καραγεωργίου Τασούλα Ενιαυτός. Αντιγραφές. Υπό τη σκέπη της Γλυκοφιλούσας 3 187-188 1995
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Τάσος Καραναστάσης, Ερμηνευτικές, ετυμολογικές και κριτικές παρατηρήσεις στους 'Χαλασοχώρηδες' του Α. Παπαδιαμάντη, ανάτυπο από το τεύχος του Τμήματος Φιλολογίας της Επιστημονικής Επετηρίδας της Φιλοσοφικής Σχολής του... 3 189-190 1995
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Α. Παπαδιαμάντης, [Το λάβαρον], Νέα, ολοκληρωμένη έκδοση, Φιλολογική επιμέλεια Φώτης Δημητρακόπουλος, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1993, σ. 87 3 191-196 1995
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Μαντάς Άγγελος Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Άγγελου Καλογερόπουλου, Ο θρους του δέρατος. Η μουσική στον Παπαδιαμάντη, Εκδόσεις Αρμός, [Αθήνα, Δεκέμβριος 1993], σσ. 93 3 197-199 1995
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Φωτίου Σταύρος Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Η Λειτουργική Παράδοση στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1994, α.σ. 267 3 200-203 1995
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Ημερολόγιο. Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1993 3 204-205 1995
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Ενιαυτός. Έντυπα που λάβαμε 3 206-208 1995
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Περιεχόμενα 4 1-2 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Παπαθανασόπουλος Θανάσης Παπαδιαμάντης (Τερτσίνα) 4 3-7 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Κούσουλας Λουκάς Μελετήματα και δοκίμια. Δύο Ρέκβιεμ 4 8-17 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Φραγκούλας Ιωάννης Ν. Μελετήματα και δοκίμια. Τρία πρόσωπα από τη Μωραϊτίδειο σκιαθίτικη προσωπογραφία 4 18-24 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Δημητρακόπουλος Φώτης Μελετήματα και δοκίμια. Αι Ελληνικαί αποικίαι εν Αγγλία. Η τέως άφαντη μετάφραση του Παπαδιαμάντη 4 25-29 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια (ανυπόγραφο) The Greek colonies in England 4 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια (ανυπόγραφο) Αι Ελληνικαί αποικίαι εν Αγγλία 4 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια [Σελίδα του περιοδικού The Hellenic Herald] 4 53 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Abbott George F. To the editor of the Hellenic Herald 4 59 1998