Είστε εδώ

Πλακωτάρη Αλεξάνδρα, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Παπαδιαμάντης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 81