Είστε εδώ

Παπαδιαμαντικά Τετράδια

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Ζορμπάς Απόστολος Ο κόσμος του Παπαδιαμάντη. Εκ του αστυνομικού δελτίου 4 96-99 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τζάνος Ευάγγελος Ο κόσμος του Παπαδιαμάντη. Στη θεια-Χαδούλα 4 100 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Παπαδόπουλος Κ.N. Μικρά Παπαδιαμαντικά. Κοσμολαΐτης 4 101 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Πιτσάκης Κωνσταντίνος Γ. Μικρά Παπαδιαμαντικά. Η χήρα του Νεομάρτυρος: συνέχεια (και τέλος;) 4 102 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Πιτσάκης Κωνσταντίνος Γ. Μικρά Παπαδιαμαντικά. Η χήρα παπαδιά: συνέχεια (και όχι τέλος) 4 103 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Μικρά Παπαδιαμαντικά. Παλαιογραφικά και λεξιλογικά σε άγνωστο διήγημα του Παπαδιαμάντη 4 103-105 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Μικρά Παπαδιαμαντικά. Δύο παπαδιαμαντικά desiderata: Τα διηγήματα του Ντίκενς και τα άρθρα του Βελλιανίτη 4 106-107 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Μικρά Παπαδιαμαντικά. Ηρ πρωήρ, καθάρια τραμουντάνα 4 107-108 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Μικρά Παπαδιαμαντικά. Μακάρι 4 108 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Μικρά Παπαδιαμαντικά. Περί φωτός ερωτήματα 4 108-109 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Farrar Frederic William [Απόσπασμα από τον Βίο του Χριστού] 4 110 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Φίλιππος Σέρραρντ (1922-1995) 4 111 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Τα ατέλειωτα βάσανα της Φραγκογιαννούς 4 112 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Νίκος Παραλής (1941-1995) 4 113-114 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Νίκος Πολίτης (1918-1995) 4 114-115 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Ένα χειρόγραφο του Μωραϊτίδη 4 116 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Γ.Π. Σαββίδης (1929-1995) 4 116-117 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Οδυσσέας Ελύτης (1911-1996) 4 117-118 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Ελ. Μάινας (†29.11.1996) 4 118-119 1998
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Βασίλειος Δ. Φόρης (1925-1996). Μαρία Βερτσώνη-Κοκόλη 4 119-120 1998