Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

Κατάλογος κειμένων: ΣΑΠΦΩ

Μελῶν α’Μελῶν β’
  απ. 1 Lobel-Page
  απ. 2 Lobel-Page
  απ. 5.1-12 Lobel-Page
  απ. 15.9-12 Lobel-Page
  απ. 16.1-20 Lobel-Page
  απ. 17 Lobel-Page
  απ. 23.3-6 Lobel-Page
  απ. 30 Lobel-Page
  απ. 31 Lobel-Page
  απ. 33 Lobel-Page
  απ. 34 Lobel-Page
  απ. 35 Lobel-Page
  απ. 44 Lobel-Page
  απ. 47 Lobel-Page
  απ. 48 Lobel-Page
  απ. 49 Lobel-Page
  απ. 50 Lobel-Page
Μελῶν γ’Μελῶν δ’Μελῶν ε’Μελῶν ζ’
  απ. 53 Lobel-Page
  απ. 54 Lobel-Page
  απ. 55 Lobel-Page
  απ. 56 Lobel-Page
  απ. 57 Lobel-Page
  απ. 81b Lobel-Page
  απ. 94 Lobel-Page
  απ. 95 Lobel-Page
  απ. 96.1-23 Lobel-Page
  απ. 98a Lobel-Page
  απ. 102 Lobel-Page
ἘπιθαλάμιαINCERTI LOCI
  απ. 104a Lobel-Page
  απ. 105a+c Lobel-Page
  απ. 106 Lobel-Page
  απ. 107 Lobel-Page
  απ. 110a Lobel-Page
  απ. 111 Lobel-Page
  απ. 112 Lobel-Page
  απ. 113 Lobel-Page
  απ. 114 Lobel-Page
  απ. 115 Lobel-Page
  απ. 116 Lobel-Page
  απ. 121 Lobel-Page
  απ. 126 Lobel-Page
  απ. 127 Lobel-Page
  απ. 128 Lobel-Page
  απ. 130 Lobel-Page
  απ. 131 Lobel-Page
  απ. 132 Lobel-Page
  απ. 133 Lobel-Page
  απ. 136 Lobel-Page
  απ. 137a+b Lobel-Page
  απ. 138 Lobel-Page
  απ. 140a Lobel-Page
  απ. 141 Lobel-Page
  απ. 142 Lobel-Page
  απ. 143 Lobel-Page
  απ. 144 Lobel-Page
  απ. 147 Lobel-Page
  απ. 148 Lobel-Page
  απ. 150 Lobel-Page
  απ. 154 Lobel-Page
  απ. 156 Lobel-Page
  απ. 158 Lobel-Page
  απ. 160 Lobel-Page