Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

77. Στήλη οροσήμου από πωρόλιθο.

Βρέθηκε στον Ωρωπό, στο ιερό του Αμφιαράου, όπου και φυλάσσεται.

Έκδ. IG VII 422. Β. Χ. Πετράκος, Οι επιγραφές του Ωρωπού, Αθήνα 1997, 284.

4ος αι. π.Χ.

[ὅ]ρος· μὴ τοιχοδομε͂ν

ἐντὸς τῶν ὅρων ἰδιώ-

την.

Ορόσημο· να μη κτίζει κανείς ιδιώτης στην έκταση που ορίζουν τα ορόσημα.

 

τοιχοδομε͂ν = τοιχοδομεῖν.

Το ορόσημο, μαζί με άλλα, οριοθετούσε έκταση γης που ανήκε στο ιερό του Ασκληπιού, και στην οποία δεν έπρεπε να κτίζουν ιδιώτες.