Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

78. Πλάκα λευκού μαρμάρου ελλιπής.

Βρέθηκε στην αρχαία Αγορά των Αθηνών. Φυλάσσεται στο Μουσείο της Στοάς του Αττάλου.

Έκδ. Τ. L. Shear, Ηesperia 5 (1936) 41-42 (SEG 21, 500).

98-117 μ.Χ.

Βυβλίον οὐκ ἐξε-

νεχθήσεται, ἐπεὶ

ὠμόσαμεν· ἀνυγή-

σεται ἀπὸ ὥρας πρώ-

της μέχρι ἕκτης. [5]

Δεν θα βγει βιβλίο από τη βιβλιοθήκη, διότι δώσαμε όρκο.

Η βιβλιοθήκη θα είναι ανοικτή από την 1η μέχρι την 6η ώρα.

Κανονισμός λειτουργίας της βιβλιοθήκης του Πανταίνου. Την ίδρυσε ο Τίτος Φλάβιος Πάνταινος λίγο μετά το 100 μ.Χ. επί αυτοκράτορος Τραϊανού (98-117 μΧ.). Βρισκόταν στην αρχαία Αγορά των Αθηνών. Ο Παυσανίας δεν τη μνημονεύει, όμως ερείπιά της νοτίως της Στοάς του Αττάλου και ανατολικώς της οδού των Παναθηναίων έφεραν στο φως το 1935 οι ανασκαφές των Αμερικανών αρχαιολόγων.