Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

18. Επιγραφικό χάραγμα στην εξωτερική επιφάνεια θραύσματος από τη βάση Αττικού σκύφου.

Βρέθηκε στην αρχαία Αγορά των Αθηνών. Φυλάσσεται στο Μουσείο της στοάς του Αττάλου.

Έκδ. Μ. J. Μilne & D. von Βothmer, Ηesperia 22 (1953) 220, αρ.7. M. Lang, Τhe Αthenian Αgora. ΧΧΙ. Graffiti and Dipinti, Princeton 1976, C 27.

3ο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.

Σικέλα καταπύγ[αινα].

 

Η Σικέλα λοιδορείται για τις ειδικές ερωτικές της προτιμήσεις.