Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

19. Επιγραφικό χάραγμα στην εξωτερική επιφάνεια θραύσματος Αττικού αγγείου.

Βρέθηκε στην αρχαία Αγορά των Αθηνών. Φυλάσσεται στο Μουσείο της στοάς Αττάλου.

Έκδ. M. Lang, Τhe Αthenian Αgora. ΧΧΙ. Graffiti and Dipinti, Princeton 1976, G 12· Α. Ν. Οικονομίδης, ΗΟΡΟΣ 4 (1986) 54-55, αρ. 14 (SEG 36, 129).

4ος αι. π.Χ.

[- -] τρώγοντ[αι?]

Η επιγραφή ήταν χαραγμένη σε κάλυμμα σκεύους, που πιθανότατα περιείχε φαγώσιμα, και διαφήμιζε το περιεχόμενό του.