Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

17. Επιγραφικό χάραγμα σε θραύσμα Αττικής υδρίας.

Βρέθηκε στην αρχαία Αγορά των Αθηνών. Φυλάσσεται στο Μουσείο της στοάς του Αττάλου.

Έκδ. Η. Α. Τhompson, Ηesperia 25 (1956) 63. M. Lang, Τhe Αthenian Αgora. ΧΧΙ. Graffiti and Dipinti, Princeton 1976, C 5.

Τέλη του 6ου αι. π.Χ.

Τίτας Ὀλυ‹μ›πιόδ[ο]ρος καταπύγον.

 

(Φιλ. μεταγρ.) Τίτας Ὀλυ‹μ›πιόδ[ω]ρος καταπύγων.

Ο Ολυμπιοδωρος ο τίτας λοιδορείται ότι είχε ερωτικές παρά φύσιν προτιμήσεις.

Είναι αβέβαιη η σημασία της λέξης τίτας (= τιμωρός) στην επιγραφή· λειτουργεί βεβαίως ως προσηγορικό του ονόματος Ολυμπιόδωρος.