Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

3. Επιγραφικό χάραγμα στο εξωτερικό τοίχωμα γεωμετρικού σκύφου.

Ο σκύφος σώζεται σε θραύσματα. Bρέθηκε σε τάφο στις Πιθηκούσσες (σημ. Ίσχια), νησί στον κόλπο της Νεάπολης της Ιταλίας, το οποίο αποίκισαν Ευβοείς.

Έκδ. G. Βuchner & C. F. Russo, Rend. Linc. (Ser. viii) 10 (1955) 215-234 (SEG 14, 604). L. H. Jeffery, The Local Scripts of Αrchaic Greece, Oxford 1961, Pithekoussai 1, σελ. 235, 239, πίν. 47. P. A. Hansen, Carmina Εpigraphica Graeca saec. viii-v a. Chr. n., Berlin 1983, 454. M. Guarducci, Lʼ Epigrafia Greca dalle origini al tardo impero, Roma 1987, 365-367. R. Μeiggs & D. Lewis, A Selection of Greek Historical Inscriptions, Oxford 1988 (rev. ed.), 1.

Περί το 700 π.Χ

Νέστορός : ε̣[ἰμ]ι̣ : εὔποτ[ον] : ποτέριον·

hὸς δ᾽ ἂ‹ν› το͂δε πίεσ̣ι : ποτερί[ο] : αὐτίκ̣α̣ κε͂νον

hίμερος hαιρέσει : καλλιστε̣[φάν]ο : Ἀφροδίτες.

 

(Φιλ. μεταγρ.) Νέστορός εἰμὶ εὔποτον ποτήριον· | ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε πίησι ποτηρίου αὐτίκα κεῖνον | ἵμερος αἱρήσει καλλιστεφάνου Ἀφροδίτης.

Είμαι το καλόπιοτο ποτήρι του Νέστορος·

όποιος πιεί από τούτο το ποτήρι αμέσως θα τον

καταλάβει ο πόθος της καλλιστέφανης Αφροδίτης.

Tό χάραγμα είναι η εκτενέστερη παλαιότερη Ελληνική επιγραφή. Έχει κατεύθυνση από τα δεξιά προς τα αριστερά (ἐπὶ τὰ λαιά). Το αλφάβητο είναι το Ευβοϊκό και η επιγραφή έμμετρη· οι στίχοι 2 και 3 είναι δακτυλικά εξάμετρα, ενώ ο στίχος 1 ιαμβικό τρίμετρο. Αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι ο Νέστωρ είναι ο Ομηρικός βασιλεύς της Πύλου, και το ποτήρι του είναι το περιγραφόμενο στον Όμηρο (11.632-7). Άλλοι αρνούνται τον συσχετισμό και πιστεύουν πως πρόκειται για κάποιον άλλο Νέστορα, κάτοχο του ποτηριού.