Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

2. Επιγραφικό χάραγμα επάνω σε Αττικό μελαμβαφή σκύφο.

Βρέθηκε στη Δήλο, στο ιερό της Ήρας. Φυλάσσεται στο Μουσείο της Δήλου.

Έκδ. Delos XI 179, εικ. 147. L. H. Jeffery, The Local Scripts of Αrchaic Greece, Οxford 1961, Delos 43c, σελ. 297, 306.

Τρίτο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.

Ἀριστοτέθη ἀνέθεκεν Ἥρει Βαικύλεο.

 

(Φιλ. μεταγρ.) Ἀριστοτήθη ἀνέθηκεν Ἥρῃ Βαικύλου.

Η Αριστοτήθη του Βαικύλου το ανέθεσε στην Ήρα.

Το μικρό αγγείο, στο οποίο είναι χαραγμένη η επιγραφή, είναι δώρο της Αριστοτήθης στη θεά Ήρα, που εκτός του Απόλλωνος λατρευόταν, όπως και άλλοι θεοί, στη Δήλο.