Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

4. Επιγραφικό χάραγμα σε πρωτοκορινθιακό αρύβαλλο.

Βρέθηκε στην περιοχή της Κύμης, Ευβοϊκής αποικίας στον κόλπο της Νεάπολης της κάτω Ιταλίας. Στο Βρετανικό Μουσείο.

Έκδ. IG ΧΙV 865. L. H. Jeffery, The Local Scripts of Αrchaic Greece, Oxford 1961, Kyme 238, 240, αρ. 3.

Περί το 675-650 π.Χ.

Ταταίες ἐμὶ λέκυθος· hός δ᾽ ἄν με κλέφσει, θυφλὸς ἔσται.

 

(Φιλ. μεταγρ.) Ταταίης εἰμὶ λήκυθος· ὃς δ᾽ ἄν με κλέψῃ, τυφλὸς ἔσται.

Είμαι η λήκυθος της Ταταίης· όποιος με κλέψει, θα χάσει το φως του.

Το μικρό αυτό αγγείο ήταν ταφικό κτέρισμα. Ο χαράκτης προειδοποιεί ―ομιλεί το ίδιο το αγγείο― ότι όσοι τολμήσουν να το κλέψουν θα χάσουν το φως τους.