Είστε εδώ

Πάροδος, έτος 2008, τεύχος 22

«Πίνακας κειμένων», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2569

Πρέκας Πάρις, «[Σκίτσο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2569

(ανυπόγραφο), «Ο πεζογράφος Τηλέμαχος Αλαβέρας», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2570

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Αντί προλόγου», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2571

Πρέκας Πάρις, «[Σκίτσο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2571

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2575

Ασημακόπουλος Κώστας, «Ο Τηλέμαχος Αλαβέρας και η Νέα Πορεία», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2575-2576

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2576

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Τηλέμαχος Αλαβέρας. Αναζητώντας την ταυτότητα της σύγχρονης πεζογραφίας», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2577-2594

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2595

Θεοχάρης Γιώργος Χ., «Αστική μνήμη και θλίψη στη συλλογή διηγημάτων Ως κυλιόμενος τάπης του Τηλέμαχου Αλαβέρα», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2595-2598

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2598

Χατζοπούλου-Καραβία Λεία, «Η γενναιοδωρία του Τηλέμαχου Αλαβέρα», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2598-2600

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2600

Καραγιάννης Βασίλης Π., «Περιοδικών παλιές και Νέες Πορείες», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2600-2603

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2603

Κουγιουμτζή Μαρία, «Τηλέμαχος Αλαβέρας: Ο μειδιών χρόνος», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2604-2605

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2605

Κουτροκόη Άννυ, «Τηλέμαχος Αλαβέρας. Αλησμόνητα», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2605-2609

Γόνης Βασίλης, «Θεσσαλονίκη», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2610

Γόνης Βασίλης, «Θεσσαλονίκη. Κυρία με καράβι», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2611

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Το ρολόγι ή ο χρόνος που μας διαφεντεύει», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2612-2613

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2613

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2614

Κρανιώτης Ηλίας, «Αναζητώντας το Πρόσωπο της Θεσσαλονίκης», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2613-2614

Λαμπελέ Φούλα, «Απ’ αφορμή», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2614-2616

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2616

Μάνιου Γεωργία, «Το αφηγηματικό σχόλιο στη γραφή του Τηλέμαχου Αλαβέρα», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2616-2620

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2620

Μαστροδημήτρης Παναγιώτης Δ., «Τηλέμαχος Αλαβέρας», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2620-2622

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2622

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Ο Τηλέμαχος Αλαβέρας και το έργο του», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2622-2626

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2627

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2629

Μποσινάκης Δημήτρης Χρ., «Τηλέμαχου Αλαβέρα, Το μισό του Φεγγαριού, διηγήματα. Β΄ έκδοση, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1990», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2630-2632

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2632

Μυλόπουλος Νίκος, «Κοιτάζοντας στοχαστικά την παραλία», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2632-2634

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2634

Μωυσής Αγιορείτης μοναχός, «Ο κύριος Τηλέμαχος», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2634-2635

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2635

Νικηφόρου Τόλης, «Το δέντρο του δικού μας δάσους», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2635-2637

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2646

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Τηλέμαχος Αλαβέρας. Η αισθαντικότητα ενός σημαντικού πεζογράφου της Θεσσαλονίκης», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2647-2649

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2649

Πυλαρινός Θεοδόσης, «Το μαγικό χαλί του Τηλέμαχου Αλαβέρα», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2649-2658

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2658

Τεχλεμετζής Γρηγόρης, «Ως κυλιόμενος τάπης / Τηλέμαχος Αλαβέρας», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2658-2661