Είστε εδώ

Κρανιώτης Ηλίας, «Αναζητώντας το Πρόσωπο της Θεσσαλονίκης», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2613-2614