Είστε εδώ

Πρέκας Πάρις, «[Σκίτσο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2571