Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Αντί προλόγου», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2571