Είστε εδώ

Γόνης Βασίλης, «Θεσσαλονίκη. Κυρία με καράβι», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2611