Είστε εδώ

Ξεινός Γιώργος, «Ο Τηλέμαχος Αλαβέρας και η Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. Αγώνας για τη συλλογική οντότητα», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2638-2646