Είστε εδώ

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Τηλέμαχος Αλαβέρας. Η αισθαντικότητα ενός σημαντικού πεζογράφου της Θεσσαλονίκης», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2647-2649