Είστε εδώ

Πάροδος, έτος 2008, τεύχος 22

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2662

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Μια 50ετία της Νέας Πορείας», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2662-2665

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2665

(ανυπόγραφο), «Ο ζωγράφος Πάρις Πρέκας», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2666

Πρέκας Πάρις, «Σχέδιο του Πάρι Πρέκα», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2667

Ελληνούδη Αριστούλα, «Συνομιλία του Πάρι Πρέκα με την Αριστούλα Ελληνούδη», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2668-2672

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2672

Πρέκας Πάρις, «Πάρις-Αλέξανδρος Πρέκας», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2673-2678

Πρέκας Πάρις, «[Σχέδιο του Πάρι Πρέκα]», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2678

Γόνης Βασίλης, «Βοιωτία», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2679

Γόνης Βασίλης, «Αναφιώτικα-Πλάκα», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2680

«Νέα Πορεία. Από το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. (εσώφυλλο)