Είστε εδώ

Μυλόπουλος Νίκος, «Κοιτάζοντας στοχαστικά την παραλία», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2632-2634