Είστε εδώ

Μάνιου Γεωργία, «Το αφηγηματικό σχόλιο στη γραφή του Τηλέμαχου Αλαβέρα», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2616-2620