Είστε εδώ

Ασημακόπουλος Κώστας, «Ο Τηλέμαχος Αλαβέρας και η Νέα Πορεία», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2575-2576