Είστε εδώ

Τεχλεμετζής Γρηγόρης, «Ως κυλιόμενος τάπης / Τηλέμαχος Αλαβέρας», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2658-2661