Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο πεζογράφος Τηλέμαχος Αλαβέρας», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2570