Είστε εδώ

Μήττα Δήμητρα, «Προϋποθέσεις συγγραφικής δράσης. Τηλέμαχος Αλαβέρας, Το σημερινό συγγραφικό πρόβλημα», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2627-2629