Είστε εδώ

Παπαδιαμαντικά Τετράδια, έτος 1998, τεύχος 4

«Περιεχόμενα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 1-2

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Παπαδιαμάντης (Τερτσίνα)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 3-7

Κούσουλας Λουκάς, «Μελετήματα και δοκίμια. Δύο Ρέκβιεμ», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 8-17

Φραγκούλας Ιωάννης Ν., «Μελετήματα και δοκίμια. Τρία πρόσωπα από τη Μωραϊτίδειο σκιαθίτικη προσωπογραφία», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 18-24

Δημητρακόπουλος Φώτης, «Μελετήματα και δοκίμια. Αι Ελληνικαί αποικίαι εν Αγγλία. Η τέως άφαντη μετάφραση του Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 25-29

(ανυπόγραφο), «The Greek colonies in England», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58

(ανυπόγραφο), «Αι Ελληνικαί αποικίαι εν Αγγλία», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

«[Σελίδα του περιοδικού The Hellenic Herald]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 53

Abbott George F., «To the editor of the Hellenic Herald», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 59

Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος, «[Το α' φύλλο της μετάφρασης Αι Ελληνικαί αποικίαι εν Αγγλία]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 60

Βλαχογιάννης Γιάννης, «Από όσα αναγινώσκω. Οι Έλληνες εν Αγγλία», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 61-63

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Λύση απορημάτων. Παρατηρήσεις σε μια παπαδιαμαντική μετάφραση», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 64-69

Farrar Frederic William, «[Απόσπασμα από τον Βίο του Χριστού]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 70

Παπατσώνης Τάκης Κ., «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Το μνήμα του Παπαδιαμάντη (Εκλογή Β΄, 1962)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 71

Παπατσώνης Τάκης Κ., «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Φανέρωση του Άθωνα από τη Σκιάθο (Εκλογή Β΄, 1962)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 72

Παπατσώνης Τάκης Κ., «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Ρεμβασμός Δεκαπενταυγούστου (Εκλογή Β΄, 1962)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 73-74

Πασβάντης Κώστας, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Χριστουγεννιάτικη ιστορία (Η πόλη φεύγει, 1991)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 75

Πασβάντης Κώστας, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Ζ (Κοντάκια, 1983)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 76-77

Πάσχος Παντελής Β., «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Στα ψηλώματα (Παπαδιαμάντης, 1991)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 77

Πάσχος Παντελής Β., «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Λαμπάδα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 78

Πάσχος Παντελής Β., «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Η Συνάντηση (Παπαδιαμάντης, 1991)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 78-79

Πάσχος Παντελής Β., «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Εαρινό αηδόνι (Παπαδιαμάντης, 1991)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 79-80

Πιλλάς Αντώνης, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (Ρωγμές, 1989)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 80-81

Πλακωτάρη Αλεξάνδρα, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Παπαδιαμάντης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 81

Πορφύρας Λάμπρος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Δέηση για την ψυχή του Παπαδιαμάντη (Σκιές, 1920)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 82

Γούτας Παναγιώτης, «Αφηγηματικά. Προς οικίαν Αλεξ. Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 83

(ανυπόγραφο), «Παλαιά κείμενα. [Ο Παπαδιαμάντης]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 84-85

Grand Sarah, «Μεταφράσεις. [Ισραφίλ! Ισραφίλ!] (από το μυθιστόρημα Οι δίδυμοι του ουρανού)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 86-90

Caine Hall, «Μεταφράσεις. Ένα κεφάλαιο από τον Μαξιώτη. ΙΒ΄», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 91-95

Ζορμπάς Απόστολος, «Ο κόσμος του Παπαδιαμάντη. Εκ του αστυνομικού δελτίου», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 96-99

Τζάνος Ευάγγελος, «Ο κόσμος του Παπαδιαμάντη. Στη θεια-Χαδούλα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 100

Παπαδόπουλος Κ.N., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Κοσμολαΐτης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 101

Πιτσάκης Κωνσταντίνος Γ., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Η χήρα του Νεομάρτυρος: συνέχεια (και τέλος;)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 102

Πιτσάκης Κωνσταντίνος Γ., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Η χήρα παπαδιά: συνέχεια (και όχι τέλος)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 103

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Παλαιογραφικά και λεξιλογικά σε άγνωστο διήγημα του Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 103-105

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Δύο παπαδιαμαντικά desiderata: Τα διηγήματα του Ντίκενς και τα άρθρα του Βελλιανίτη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 106-107

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Ηρ πρωήρ, καθάρια τραμουντάνα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 107-108

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Μακάρι», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 108

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Περί φωτός ερωτήματα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 108-109

Farrar Frederic William, «[Απόσπασμα από τον Βίο του Χριστού]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 110

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Φίλιππος Σέρραρντ (1922-1995)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 111

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Τα ατέλειωτα βάσανα της Φραγκογιαννούς», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 112

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Νίκος Παραλής (1941-1995)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 113-114

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Νίκος Πολίτης (1918-1995)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 114-115

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Ένα χειρόγραφο του Μωραϊτίδη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 116

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Γ.Π. Σαββίδης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 116-117

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Οδυσσέας Ελύτης (1911-1996)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 117-118

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Ελ. Μάινας (†29.11.1996)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 118-119

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Βασίλειος Δ. Φόρης (1925-1996). Μαρία Βερτσώνη-Κοκόλη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 119-120

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Εκδοτικά του Παπαδιαμάντη και του Μωραϊτίδη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 120-121