Είστε εδώ

Παπαδόπουλος Κ.N., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Κοσμολαΐτης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 101