Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1996, τεύχος 500-502

Perse Saint-John, «Ποιήμα για την ξένη», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 270-274

(ανυπόγραφο), «Γ.Θ. Βαφόπουλος», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 209-210

(ανυπόγραφο), «Και ο Γιώργος Γεραλής», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 210

Ξεινός Γιώργος, «Επικήδειος στο Γιώργο Βαφόπουλο», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 211-212

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Αξιοπρέπεια», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 213

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Σώπα! Μην κλαις», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 213

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Θεσσαλονίκη! Θεσσαλονίκη! (Μονόλογος σε στιγμές πολύ θλιβερές)», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 213-214

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Το έπαθλο», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 214-215

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Το καλεντάρι», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 215-217

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Οι θύρες», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 217-218

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «ΙΙ», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 218

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Η νύχτα», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 218-219

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Η ζυγαριά», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 219

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Γεύση θανάτου», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 219-220

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Εν ονόματι της ποιήσεως», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 221

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Προμηθεύς ελκόμενος. Μήνυμα στο Γιάννη Ρίτσο», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 221-222

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Το ογδόντα», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 223-224

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Υστερόγραφο τρίτο», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 224

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «[Στη σκιά του θανάτου]», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 225

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Γ. Θ. Βαφόπουλος. Ανθολόγηση από το λογοτεχνικό του έργο. Β΄ Το πεζογραφικό», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 225

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «[Το όραμα του Παρισιού]», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 225-226

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «[Οι λευκές νύχτες]», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 226-228

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «[Ο συρρεαλισμός]», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 228-231

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «[Τι είναι ποίηση;]», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 231-232

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «[Ο πόλεμος και οι πρώτοι βομβαρδισμοί]», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 232-234

Κώστογλου-Λιαμάδη Άννα, «Γ. Θ. Βαφόπουλος. Ο ποιητής της Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 235-237

Ξεινός Γιώργος, «Η Επί του Ὀρους ομιλία», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 238-250

Νικηφόρου Τόλης, «Άφυτος», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 251

Νικηφόρου Τόλης, «Επίκληση στο ακατανόητο», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 251-252

Νικηφόρου Τόλης, «Οι γειτονιές του παρελθόντος χρόνου», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 252-253

Νικηφόρου Τόλης, «Μαθητεία», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 253-254

Νικηφόρου Τόλης, «Υστεροφημία», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 254

Φρέρης Γιώργος, «Μοναξιά κι εξορία στην ποίηση του Σαιν-Τζων Περς», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 255-269

Χρηστάρα Χαρά, «Σκοτεινή όψη», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 275

Χρηστάρα Χαρά, «Αίνιγμα», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 276

Χρηστάρα Χαρά, «Τέλος της γιορτής», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 276

Χρηστάρα Χαρά, «Με φτερά Ικάρου», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 277

Σαμουηλίδης Χρήστος, «Τα κόκαλα», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 278-284

Μαυρίδης Παναγιώτης Θ., «Δεν υπάρχεις χωρίς την πόλη», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 285

Παπουτσόπουλος Νίκος, «Υπό μίαν Μύκονον», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 286-289

Λιάρου-Αργύρη Εύα, «Εαρινή τροπή», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 290

Λιάρου-Αργύρη Εύα, «Οι πόρτες των αρχοντικών», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 290-291

Λιάρου-Αργύρη Εύα, «Τα φτερά των μύλων», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 291-292

Λιάρου-Αργύρη Εύα, «Ανθρωπόμορφη ρίζα», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 292

Ταραράς Νίκος, «Το άβαφο», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 293

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Για την πόλη (20)», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 294-298

«Περιεχόμενα ΜΒ΄ τόμου (1996)», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 299-301

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 302

«Εκδόσεις Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 303-304