Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Οι γειτονιές του παρελθόντος χρόνου», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 252-253