Είστε εδώ

Φρέρης Γιώργος, «Μοναξιά κι εξορία στην ποίηση του Σαιν-Τζων Περς», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 255-269