Είστε εδώ

Παπουτσόπουλος Νίκος, «Υπό μίαν Μύκονον», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 286-289