Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Άφυτος», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 251