Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Γ.Θ. Βαφόπουλος», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 209-210