Είστε εδώ

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Γ. Θ. Βαφόπουλος. Ανθολόγηση από το λογοτεχνικό του έργο. Β΄ Το πεζογραφικό», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 225