Είστε εδώ

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Θεσσαλονίκη! Θεσσαλονίκη! (Μονόλογος σε στιγμές πολύ θλιβερές)», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 213-214