Είστε εδώ

Μαυρίδης Παναγιώτης Θ., «Δεν υπάρχεις χωρίς την πόλη», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 285