Είστε εδώ

Ξεινός Γιώργος, «Η Επί του Ὀρους ομιλία», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 238-250