Είστε εδώ

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «[Οι λευκές νύχτες]», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 226-228