Είστε εδώ

Κώστογλου-Λιαμάδη Άννα, «Γ. Θ. Βαφόπουλος. Ο ποιητής της Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 235-237